Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄCEJ PRZYCHODNI W LEŚNICY PRZY PLACU NARUTOWICZA 27


Zadanie p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku istniejącej przychodni w Leśnicy przy Placu Narutowicza 27, na działce nr 842/168”.
Zadanie realizowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej zgodnie z umową z Wojewodą nr 2/2.16/III/3.5.2/8/04/V/10/05 z dnia 11 lutego 2005 r.
Zakres wykonanych prac :
 • prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń lekarskich, sanitarnych i komunikacyjnych,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • zakup i montaż piecy akumulacyjnych,
 • wykonanie posadzek cementowych      – 138 m2
 • posadzki z płytek                                   - 194 m2
 • ścianki z płyt gipsowo-kartonowych       - 95 m2
 • licowanie ścian płytkami                       - 223 m2
 • malowanie stolarki okiennej
 • posadzki z tworzyw sztucznych             - 221 m2
 • oprawy oświetleniowe                             - 43 szt.
 • podgrzewacze wody
 Całkowita wartość projektu 282.409 zł.
P1050468800x600.jpeg   P1050465800x600.jpeg   P1050464800x600.jpeg
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA