Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ZAGOSPODAROWANIE PLACU TARGOWEGO W LEŚNICY


rozmiar: 3,81 KB pobrań: 1 data: 2010-03-19 13:17:48                                                        rozmiar: 3,00 KB pobrań: 1 data: 2010-03-19 13:24:30                                          

Realizację zadania „Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy – budowa” poprzedził proces pozyskiwania środków na realizację. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do uzyskania pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i zgodnie z umową z dnia 01.04.2005 r. otrzymano pomoc w wysokości 907.214,92 zł. Z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 120.961,99 zł.
W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 21.06.2005 r. podpisano umowę Nr ZP 5/2005 z firmą Z.W. „GOLBUD” z siedzibą w Kedzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 36 na kwotę 1.207.179,90 zł. W dniu 22.11.2005 r. odbył się odbiór końcowy zadania a dnia 11.01.2006 r. złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Dnia 29.12.2005 r. odbyła się kontrola z KPPSP, której efektem jest protokół o zgodności wykonanego obiektu z projektem i przepisami ppoż.

Zakres wykonanych robót :
 • rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej - 1059 m2
 • rozebranie podbudowy gr. 15 cm – 1059 m2
 • koryta do 20 cm – 1099 m2
 • koryta do 43 cm – 2893,7 m2
 • podbudowy z kruszyw łamanych (15 cm) – 3.137 m2
 • nawierzchnie z kostki brukowej 8 cm – 494 m2
 • nawierzchnie z kostki brukowej (grafitowa 8 cm) – 328 m2
 • nawierzchnie z kostki granitowej (12x12) – 195 m2
 • nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych – 1109 m2
 • nawierzchnia z kostki brukowej (8 cm) – 209,8 m2
 • nawierzchnia z kostki brukowej – 268 m2
 • nawierzchnia z kostki brukowej – 648 m2
 • nawierzchnia z kostki brukowej – 238 m2
 • nawierzchnia z kostki brukowej – bruk rzymski biały – 250 m2
 • krawężniki 15x30 – 383 mb
 • trawniki dywanowe – 673 m2
 • betonowe ściany z betonu B-20 – 69,6 m3
 • zbrojenie konstrukcji – 5,917 t
 • deskowanie tradycyjne – 471,2 m2
 • montaż rurociągów z rur polietylenowych śr. 90x8,2 – 89,5 m
 • studzienki ściekowe uliczne śr. 600 – 5 szt
 • studnie rewizyjne śr. 1000 – 4 szt
 • kanały z rur kanalizacyjnych śr. 250x5,9 – 54 mb
 • kanały z rur kanalizacyjnych śr. 200x5,9 – 99 mb
 • montaż latarń oświetleniowych parkowych – 15 szt
 • montaż opraw w posadzce – 19 kpl.

P1050457800x600.jpeg   P1050460800x600.jpeg   P1050461800x600.jpeg
P1050462800x600.jpeg   P1050463800x600.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA