Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

PRZEBUDOWA SPICHLERZA NA BUDYNEK WYSTAW SZTUKI ARTYSTYCZNEJ I TOALETY PUBLICZNE


Zadanie „Przebudowa spichlerza na budynek wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne” było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa zgodnie z podpisaną Umową z Wojewodą Opolskim nr Z/2.16/III/3.3.1/23/05/U/35/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 31 października 2006 r.
Prace budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Jan Jelec i Janusz Jelec z Gliwic.

Zakres prac wykonanych na obiekcie :
 • tynki wewnętrzne zwykłe
 • roboty malarskie
 • zamontowano okna drewniane zespolone dwuszybowe
 • zamontowano drzwi zewnętrzne drewniane – 2 szt
 • zamontowano ościeżnice stalowe + skrzydła drzwiowe wewnętrzne
 • izolacja cieplna ścian płytami styropianowymi
 • okładziny schodów z płytek
 • posadzki z płytek
 • wyposażenie łazienek w umywalki, pisuary, ustępy typu „kompakt”
 • instalacja piorunochronna
Dnia 20.06.2007 r. dokonano odbioru całego etapu robót, co było jednocześnie odbiorem końcowym.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1.273.697,13 zł
W tym :
 
 • ZPORR 794.668,52
 • Budżet Gminy 353.072,81
 • Budżet państwa  105.955,80
 • Dotacja Zakładów Koksowniczych 20.000,00

spichlerz.jpeg   spichlerz2.jpeg   spichlerz3.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA