Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Druki do pobrania


 

Lp
Nazwa dokumentu
Do pobrania

Referat Finansowo-Budżetowy

1

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek   

2

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

ZAŁĄCZNIK DO DT-1

Deklaracja

Deklaracja

3 Formularze deklaracji i informacji dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. Portal podatkowy

4

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 (obowiązuje do 30.06.2019 r.)

Deklaracja   Deklaracja

5

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (obowiązuje do 30.06.2019r.)

Deklaracja   Deklaracja

6

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (obowiązuje do 30.06.2019 r.)

Deklaracja   Deklaracja

7

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO (obowiązuje do 30.06.2019 r.)

Deklaracja   Deklaracja

Urząd Stanu Cywilnego

1

PODANIE O WYDANIE ODPISU

Deklaracja   Deklaracja

2

WNIOSEK O SPROSTOWANIE UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Deklaracja   Deklaracja

  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw rejestracji stany cywilnego  

Referat Spraw Obywatelskich

1

WNIOSEK O DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wniosek   Deklaracja

2

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (dodatkowe informacje)

(wypełniony wniosek należy wydrukować w całości na jednej kartce A4 (dwustronnie))

Deklaracja 
3 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU Deklaracja   Deklaracja  
4 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYMELDOWANIU Deklaracja   Deklaracja  
5 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (dodatkowe informacje) Deklaracja
6 ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO (dodatkowe informacje) Deklaracja
7 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO Deklaracja
8 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Deklaracja
9 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP Deklaracja
10 ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 M-CY Deklaracja
11 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Deklaracja
  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw meldunkowych  
12 OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ / I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami

1

PODANIE O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE ZADRZEWIENIA

Deklaracja   Deklaracja

2 WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Deklaracja   Deklaracja

3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

 

Deklaracja   Deklaracja

Deklaracja   Deklaracja

  

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1

WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

2

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

3

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wniosek   Wniosek

Inne

1.

W N I O S E K o udzielenie dotacji na budowę przydomowej  oczyszczalni ścieków

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lesnicy Nr 0050.38.2019 z dnia 1 marca 2019 r. - Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Leśnica kosztów inwestycji służącej budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.docx
 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA