Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA DO ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANAI I WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH


Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon

1.

Transport-Usługi-Handel
Góra Jan

ul. Leśna 21

47-150 Łąki Kozielskie

77 461 50 02

2.

WC SERWIS Sp. z o.o.

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

Oddział Opole

ul. Wspólna 9

45-831 Opole 

Opole: 77 457 50 09

Zabrze: 32 278 45 31

3.

Remondis Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2,
44-100 Gliwice

Oddział Kędzierzyn-Koźle
ul. Portowa 35,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle: 77 482 46 03

Gliwice: 32 231 08 58

4.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa

Oddział Opole
ul. Kępska 12    
46-020 Opole

Opole: 77 458 18 21

Warszawa: 22 614 59 79

5.

PLADA-ART
Łukasz Sokołowski

ul. Zielona 26,

47-330 Zdzieszowice

77 484 43 97

501 238 117

 
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA