Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Znakowane szlaki turystyczne wokół Góry św. Anny


SZLAK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - znakowany niebiesko. Rozpoczyna się w Bytomiu, prowadzi przez Opolszczyznę i kończy się w Gliwicach. Przebiega przez: Wysoką - Górę Św. Anny - Leśnicę - Raszową (20 km)

Wysoką i Górę św. Anny można zwiedzić również szlakiem Flory i Fauny. W Leśnicy wart uwagi jest kościół pw. św. Trójcy Świętej, Kościół Matki Bożej na wzgórzu cmentarnym z XVI/ XVII w. W centrum Leśnicy jest rynek, a przy nim szereg zabytkowych kamieniczek. Urok temu miejscu dodaje figura św. Jana Nepomucena z II połowy XVIII w. Z Leśnicy szlak niebieski zaprowadzi nas do Raszowej, gdzie utworzono Park Wiejski. Służy on ochronie przyrody, a jednocześnie pełni  funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Znajdujące się na jego terenie zbiorniki wodne stwarzają dogodne warunki do uprawiania wędkarstwa.

SZLAK III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO - znakowany czerwono.
Prowadzi z Kędzierzyna- Koźla do stacji PKP Jasiona. Przebiega przez: Klucz - Czarnocin - Porębę - Górę Św. Anny (23 km)

Czarnocin położony jest w pięknej okolicy, na stokach doliny Łąckiej Wody. W pobliżu rozpościera się bukowy bór. Ten piękny las, ukształtowanie terenu oraz żródła wody w obrębie wsi sprawiły, że miejscowość nazwano Szwajcarią Śląską. Stąd udać się można szlakiem czerwonym do Poręby, skąd prowadzi urozmaicony krajobrazowo szlak Kalwarii na Górę św. Anny z wieloma kaplicami i okazałym drzewostanem. W Porębie warto zobaczyć kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP z figurą bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela zakonu.

SZLAK SPACEROWY IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO - znakowany żółto.
Trasa prowadzi wokół Góry Św. Anny (4 km)

Trasa prowadzi dookoła Góry św. Anny (rynek - Pomnik Czynu Powstańczego - Amfiteatr - chodnik obok dawnych pieców wapiennych - chodnik w górę przy zajeżdzie - Dom Pielgrzyma - Bazylika - rynek). Skalny amfiteatr na Górze św. Anny to unikat na skalę europejską. Może pomieścić ok. 30 tyś. osób. Odbywają się tu imprezy kulturalne.

SZLAK FLORY I FAUNY - znakowany zielono.
Prowadzi przez: Górę Św. Anny - Wysoką - Ligotę Dolną - Oleszkę - Żyrową - Górę Św. Anny.

Szlakiem tym można oprócz Góry św. Anny zwiedzić Wysoką, a w niej kościół pw. św. Floriana. Zobaczymy też póżnobarokową rzeżbę św. Trójcy z 1748 r. oraz murowany wiatrak typu holenderskiego. W Rezerwacie "Ligota Dolna" można zobaczyć rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Kierując się w stronę Oleszki można podziwiać wspaniałą panoramę rozciągającą się na południowo-zachodnią część Opolszczyzny, skąd przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrej widoczności widzimy Sudety Wschodnie (Góry Opawskie, Jeseniki). Z Żyrowej, gdzie godny uwagi jest dawny pałac Gaszynów wraz z otaczającym go parkiem, jedziemy do Rezerwatu Przyrody "Lesisko", gdzie znajduje się 18 pomnikowych okazów buka zwyczajnego. Stamtąd udajemy się do Góry św. Anny.  

SZLAK IM JANA PAWŁA II - znakowany czarno.
Prowadzi ze stacji PKP w Zdzieszowicach przez Górę Św. Anny do Leśnicy (10 km).

27.marca 1980r. dekretem Stolicy Apostolskiej nadano kościołowi św. Anny status Bazyliki Mniejszej. Trzy lata póżniej przyjechał na Górę św. Anny Papież Jan Paweł II., odprawiając nabożeństwo w obecności miliona wiernych. Przypomina o tym tablica wmurowana w ścianę bazyliki oraz papieski pomnik, ufundowany w roku 2000.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA