Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne


Park Krajobrazowy Góra św. Anny oferuje 4 ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Są to propozycje metodyczne zajęć terenowych dla organizatorów „Zielonych szkół” i wycieczek szkolnych. Zobacz więcej na www.zopk.pl

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA