Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

RPO


 • 13-09-2010 15:57

  2010.09.14:ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO


   

  pasek.jpeg

  Inwestujemy w Twoją przyszłość
  Gmina Leśnica zrealizowała w latach 2009-2010 inwestycję:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych
  z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa
 • 13-09-2010 12:04

  2010.09.13:ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO


   

  pasek.jpeg
  Inwestujemy w Twoją przyszłość
   
  GMINA LEŚNICA informuje o zakończeniu w dniu 31.08.2010 r. realizacji

  zadania inwestycyjnego pn, 

  „REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU ŚLĄSKIM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

 • 13-09-2010 15:35

  2010.09.13:ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZADANIA


  pasek.jpeg
  GMINA LEŚNICA informuje, iż rozpoczęto realizację zadania pod nazwą:

  „Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św.Anny’’,
  w ramach: osi prioretytowej 4. Ochrona Środowiska, Działanie RPOP 4.4. Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny.

 • 08-07-2009 08:54

  2009.07.08: PLAC NARUTOWICZA ORAZ PLAC MARKA W LEŚNICY BĘDĄ PRZEBUDOWYWANE


  rozmiar: 2,60 KB pobrań: 1 data: 2009-04-01 09:50:38

  Gmina Leśnica otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy"  w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 
   

 • 01-04-2009 09:46

  2009.04.01: GMINA LEŚNICA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ KANALIZACJI W RASZOWEJ


  rozmiar: 2,60 KB pobrań: 1 data: 2009-04-01 09:50:38W dniu 30 marca 2009 r. Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał oraz Skarbnik Gminy Klara Gonsiorowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa,

 • 04-03-2011 13:53

  2011.03.04:OGŁOSZENIE

  rozmiar: 5,08 KB pobrań: 1 data: 2011-03-04 14:36:59

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA