Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

POKL


 • 22-01-2010 09:53

  2010.01.21: LEŚNICKA SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ


  Publiczne Gimnazjum w Leśnicy oraz Szkoły Podstawowe w Leśnicy, Raszowej i Zalesiu Śl. realizują projekt pn. "Leśnicka szansa na lepszą przyszłość".

  Leśnicka szansa na lepszą przyszłość.jpeg

   

 • 11-02-2011 07:41

  2011.02.10:INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU


  rozmiar: 1,74 KB pobrań: 1 data: 2011-02-11 07:39:34

  Gmina Leśnica jest beneficjentem projektu konkursowego pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom., nr POKL.09.01.01-16-020/10 realizowanego przez Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy w okresie od 01.02.2011 do 31.12.2011 r.
 • 05-10-2010 11:22

  2010.10.05:INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU


  rozmiar: 1,74 KB pobrań: 0 data: 2010-10-05 11:18:54
      Gmina Leśnica jest beneficjentem projektu systemowego pn. „Leśniczanie ku przyszłości” nr POKL.09.01.02-16-096/10 realizowanego przez Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy w okresie roku szkolnego 2010/11.
       Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana 14 września 2010 r.
       W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz doposażona zostania baza dydaktyczna tychże szkół.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA