Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
tel. 77 461 52 81, fax. 77 461 53 42
e-mail:

Zarejestruj się bezpłatnie w systemie Miejskiego Informatora SMS Gminy Leśnica.

Wypełnij formularz i zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o ostrzeżeniach meteorologicznych i innych sytuacjach kryzysowych oraz informacje kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Będziesz zawsze na bieżąco i nie ominie Cię żadne ciekawe wydarzenie.

Wyrejestruj się z informatora

Potwierdzenie rejestracji sms


Obrady rozpoczęto 2018-12-03 o godz. 15:32:44, a zakończono o godz. 16:23:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Tomasz Sitnik
 2. Marek Nowak
 3. Ryszard Froń
 4. Roland Reguła
 5. Rudolf Gajda
 6. Krzysztof Walusz
 7. Beata Socha
 8. Wiktor Barteczko
 9. Teodor Wyschka
 10. Krzysztof Piechota
 11. Ryszard Golly
 12. Zygmunt Pakosz
 13. Maria Reinert
 14. Teresa Kwoczała


1. Otwarcie sesji (15:32:00)

       a. stwierdzenie quorum (15:32:00)

       b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (15:33:00)

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Ryszard Froń


2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 listopada 2018 r. (15:37:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 listopada 2018 r. (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Roland Reguła, Beata Socha, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Krzysztof Piechota


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:39:00)

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Beata Socha, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. (15:46:00)

Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Beata Socha


5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. (15:53:00)

Głosowanie w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Marek Nowak, Ryszard Froń, Beata Socha, Roland Reguła, Krzysztof Piechota


6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. (16:00:00)

Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Roland Reguła, Ryszard Golly


7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy. (16:04:00)

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Roland Reguła


8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. (16:09:00)


9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. (16:10:00)


10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (16:16:00)


11. Zamknięcie sesji. (16:22:00)


Zakończono sesję (16:23:05)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe