Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2013.03.29:POROZUMIENIE W SPRAWIE DODATKOWYCH PATROLI


POROZUMIENIE W SPRAWIE DODATKOWYCH PATROLI

 
Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Dariusz Wierzbicki podpisał porozumienie z Burmistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych. Na ten cel władze Leśnicy przekazały 15 tysięcy złotych. To kolejny rok kiedy samorząd przekazuje pieniądze na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie.
 
Istotą porozumienia jest powołanie dodatkowych patroli Policji w ramach których policjanci w czasie wolnym od służby będą podejmować czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.
 
 

1.jpeg 2.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA