Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2013.04.08:DEKLARACJE


Informujemy o możliwości pobierania elektronicznie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawionymi poniżej w załącznikach lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w którym znajduje się biuro Związku Międzygminnego Czysty Region, pokój nr 13, tel. 77 461 52 81 wew. 25

DOCJak wypełnić deklaracje- pojemniki-zabudowa jednorodzinna.doc

PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.pdf 

PDFOświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości .pdf

PDFOświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów.pdf

PDFOświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana.pdf

PDFDeklaracja (do wypełnienia i wydruku).pdf

PDFDeklaracja (do wydruku).pdf

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA