Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

KOMUNIKATY DLA ROLNIKÓW


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiewnictwa Oddział w Strzelcach Opolskich publikuje komunikaty dotyczące występowania chowaczy tzw. łodygowych i suchej zgnilizny kapustnych.

 

Komunikat o zagrożeniu roślin - Sucha zgnilizna kapustnych

 Komunikat o zagrożeniu roślin - Chowacz brukwiaczek

Komunikat o zagrożeniu roślin - Chowacz czterozębny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo informacja z odłowów do żółtych naczyń (wartości średnie z 2 naczyń), odczyt z dnia 15.04.2013 roku:

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA