Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

92 ROCZNICA WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO


Przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Józefem Sebestą oraz Wicewojewodą Opolskim Panem Antonim Jastrzembskim, a także Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna i przedstawiciele Gminy Leśnica - Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Iwanowski i  Sekretarz Gminy Pani Róża Nizioł złożyli kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny z okazji 92. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Ponadto Wicewojewoda Opolski i przedstawiciele Gminy Leśnica złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Rynku w Leśnicy.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA