Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Przetarg na sprzedaż dworca w Zalesiu Śląskim


PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 21.05.2013r. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż:

nieruchomości położonej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 504/1 o pow. 0,8684 ha, AM3, obręb Zalesie Śląskie, gmina Leśnica zabudowanej budynkiem nieczynnego dworca kolejowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie Oddziału, pokój nr 362a.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA