Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Konsultacje społeczne Programu Ochrony Powietrza


W związku z opracowaniem projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5, oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu” Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 12:00 w Sali Narad Starostwa PPDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf owiatowego w Strzelcach Opolskich.

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA