Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ogłoszenie o zamówieniu - tablica informacyjna


 rozmiar: 1,40 KB pobrań: 1 data: 2012-01-05 15:10:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informujemy o możliwości składania ofert cenowych na wykonanie tablicy informacyjnej
i ustawienie jej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim. Tablica powinna być wykonana z plabondu, być odporna na warunki atmosferyczne i mieć wymiary min. 70 x 90 cm. Informacje jakie mają zostać wykonane na tablicy zostały podane w załączniku. Informacje te powinny stanowić co najmniej 25% powierzchni tablicy.

Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Oferty można składać do dnia 06.06.2013 r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pok. Nr 116. Termin wykonania : 12.06.2013 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774639856.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

PDFwzór tablicy informacyjnej.pdf

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA