Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze OSP


23 czerwca 2013 r. na boisku sportowym w Łąkach Kozielskich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział 21 drużyn, które rywalizowały w czterech grupach wiekowych.

Organizatorami zawodów byli:

  • Zarząd Oddziału M-G ZOSP RP w Leśnicy
  • Burmistrz Leśnicy
  • Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich
  • OSP Raszowa oraz OSP Łąki Kozielskie

 

Celem zawodów było w szczególności doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu, weryfika­cja stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja ochrony ppoż.

Zawodnicy musieli się wykazać zwinnością, szybkością, techniką pokonywania przeszkód, znajomością sprzętu oraz współpracą zespołową. Fantastycznie dopingowała ich licznie zgromadzona publiczność.

Po zaciętej walce Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, a także Prezes Zarządu Oddziału M-G Związku OSP RP dh Ryszard Golly, Wiceprezesi dh Bernard Smandzich, Paweł Gawilk i Alfons Długosz oraz Komendant M-G ZOSP dh Joachim Nowak wręczyli nagrody rze­czowe, puchary, medale oraz dyplomy. Drużyny do zawodów przygotowywały się trenując po kilka razy w tygodniu. Ile potu zostało wylanego na treningach wiedzą najlepiej Ci, którzy ćwiczyli, ale warto było! Wyniki mówią same za siebie.

Za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał dh Marek Wojtala z OSP w Wysokiej.

Zawody zakończono tradycyjną strażacką grochówką. Posiłek przygotowano dzięki środkom przekazanym przez grupę sponsorów zawodów - przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Leśnica.

PDFWYNIKI KOŃCOWE.pdf

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA