Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Sesja absolutoryjna oraz piękny jubileusz radnego


24 czerwca 2013 r. tj. w miniony poniedziałek  odbyła się sesja Rady Miejskiej w Leśnicy, której głównym tematem było absolutorium za 2012 rok.  W  ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2012 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Podczas głosowania nad projektem uchwały absolutoryjnej Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Burmistrzowi  Leśnicy Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu absolutorium za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Froń złożył serdeczne gratulacje Panu Burmistrzowi oraz podziękował za prawidłowe i gospodarne zarządzanie Gminą Leśnica.

Natomiast Pan Łukasz Jastrzembski dziękując za udzielone absolutorium podkreślił, iż  efektywność jego działań jest w dużej mierze  wynikiem bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską oraz intensywnej pracy zespołu pracowników, którymi kieruje.

Panu Burmistrzowi Łukaszowi Jastrzembskiemu gratulujemy udzielonego absolutorium i życzymy wielu dalszych sukcesów w pracy dla dobra wszystkich mieszkańców miasta i gminy Leśnica.

Kolejnym bardzo miłym i ważnym wydarzeniem podczas sesji było upamiętnienie  jubileuszu 25-lecia działalności Radnego Rady Miejskiej w Leśnicy Pana Kazimierza MIERZEJEWSKIEGO , który przypada właśnie w miesiącu czerwcu br. Z tej okazji Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy Pan Ryszard Froń wręczyli Radnemu  pamiątkową statuetkę oraz kwiaty będące dowodem uznania i podziękowania za długoletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Leśnica.

Radnemu Rady Miejskiej w Leśnicy Panu Kazimierzowi Mierzejewskiemu serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu oraz życzymy zdrowia i dużo energii do dalszej pracy w Radzie i sołectwie Zalesie Śląskie.

1.jpeg    IMG_8753.jpeg    IMG_8757.jpeg    IMG_8760.jpeg

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA