Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wizyta strażaków z Hoppensen


            W dniach 13-17 czerwca 2013 r. czteroosobowa delegacja strażaków OSP w Wysokiej przebywała na zaproszenie w zaprzyjaźnionej FF Hoppensen w Niemczech (Dolna Saksonia). Wśród nich były wieloletni Naczelnik OSP, radny dh Stefan Rudol oraz członek Zarządu OSP w Wysokiej dh Leonard Janda.

            Wizyta upłynęła w bardzo serdecznej atmosferze. W bogatym programie pobytu znalazły się m.in. spotkania ze strażakami z Hoppensen, oficjalne spotkanie z Burmistrzem miasta Dassel panem Gerhardem Melching, odwiedziny strażaków w Dassel i zwiedzanie neogotyckiego zamku książąt hanowerskich Marienberg. Nieustannie delegacji towarzyszyli honorowy Komendant Straży Pożarnej w mieście Dassel Ludolf von Dassel oraz Naczelnik straży w Hoppensen Wolfgang Nolte.

            Warto podkreślić, że partnerskie kontakty pomiędzy OSP Wysoka i FF Hoppensen trwają nieprzerwanie od 1984 r. Regularne, naprzemienne wizyty służą nie tylko wymianie doświadczeń, ale również integracji i wzajemnemu zacieśnianiu więzi międzyludzkich kolejnych pokoleń strażaków OSP. Współpraca pomiędzy obydwoma jednostkami przypieczętowana została zawarciem oficjalnej UMOWY O PRZYJAŹNI (FREUNDSCHAFTVERTRAG), podpisanej w dniu 29 czerwca 1991 r. w Hoppensen.

            Rewizyta strażaków z Hoppensen spodziewana jest w przyszłym roku.

 

Jerzy Wojtala

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA