Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

XVII Regionalny Przegląd Koni


W sobotę, 29 czerwca 2013 r. w Porębie po raz siedemnasty odbył się Regionalny Przegląd Koni. Impreza zorganizowana została przez Urząd Miejski w Leśnicy we współpracy z mieszkańcami Poręby oraz Śląsko-Opolskim Związkiem Hodowców Koni w Katowicach.

Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonał Burmistrz Leśnicy  - Łukasz Jastrzembski. Ponadto na imprezie gościliśmy Antoniego Konopkę – Wicemarszałka Województwa Opolskiego,  Józefa Swaczynę – Starostę Strzeleckiego, Józefa Kampę - Wiceburmistrza Strzelec Op.

Komisja dokonała oceny koni w czterech kategoriach: ogiery roczne i dwuletnie oraz klaczki roczne i dwuletnie.

Wyniki: http://www.ozhk-katowice.pl/galerie/KDP9bB/WYNIKI%20CZEMPINAT%20POR%C4%98BA%202013.pdf

Atrakcją przeglądu był pokaz wszechstronności konia huculskiego oraz gaszenie ognia sikawką konną.

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem BIS.

Przegląd Koni sfinansowano dzięki środkom finansowym z budżetu Gminy Leśnica, wsparcia  Samorządu Województwa Opolskiego oraz sponsorów:  firmy Transannaberg Wiesiollek J.M. Spółka Jawna Strzelce Op. oraz Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdeczne podziękowania składamy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Poręby, którzy przyczynili się do organizacji i zabezpieczenia przedsięwzięcia, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy i z Czarnocina oraz pracownikom Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA