Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU ŚLĄSKIM


rpo_wd.jpeg

GMINA LEŚNICA  informuje, iż w miesiącu czerwcu 2013 r. rozpoczęła się realizację zadania inwestycyjnego pn.

     „WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU ŚLĄSKIM”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

 

Oś priorytetowa

RPOP.04.00.00

Ochrona środowiska

Działanie

RPOP.04.03.00

Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

 

Termin realizacji zadania :

- rozpoczęcie realizacji :  03 czerwiec 2013 r.

- zakończenie zadania   :  30 sierpień 2013r.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA