Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

XVIII Seminarium Śląskie


 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.jpeg

Zaproszenie do udziału w XVIII Seminarium Śląskie nt. "Dziedzictwo kulturowe Śląska - miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizuje w dniach 25-28 września 2013 r. XVIII Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim będzie "Dziedzictwo kulturowe Śląska - miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje".

Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

  • 25 września 2013 r., środa – Materialne i niematerialne dziedzictwo - strategie ich ochrony

 

  • 26 września 2013 r., czwartek – Bloki tematyczne:

I. Śląskie archiwa, muzea oraz media,

II. Ludzie, którzy zmieniali Śląsk, Ślązacy, którzy poruszyli świat,

III. Co mówią nam historyczne miejsca pamięci i pomniki na Śląsku?,

IV. Czym jest „niematerialne dziedzictwo” Śląska?

 

  • 27 września 2013 r., piątek – Bloki tematyczne:

I. Śląskie dziedzictwo kulturowe w Polsce i Niemczech,

II. Zagrożenia naszego dziedzictwa kulturowego. Jak możemy je chronić?,

III. Duchowe dziedzictwo Śląska,

IV. Dziedzictwo kulturowe jako przyczynek/katalizator do rozwoju Śląska,

 

  • 28 września 2013 r., sobota – Ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w praktyce

W załączniku projektowany program XVIII Seminarium Śląskiego.

Zapraszamy do udziału w XVIII Seminarium Śląskim.

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

  • dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
  • dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł; uczniowie i studenci: 55,00 zł.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 15 września 2013r.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XVIII Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (25.09 – 28.09.2013 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.

 

Bliższe informacje:

Patrycja Wiencek-Baron

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. 1 Maja 13/2

45-068 Opole

Tel. 77 402 51 05

Fax: 77 402 51 15

www.haus.pl

E-mail:

DOCKarta Potwierdzenia Uczestnictwa -SŚ-2013 (3).doc

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA