Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ścieżka dydaktyczna Bolelouc.


 

Nazwa  projektu: Ścieżka dydaktyczna Bolelouc i jej praktyczne wykorzystanie podczas edukacji środowiskowej czeskich i polskich dzieci  (numer rejestracyjny CZ.3.22/3.3.07/09.01380)

 

Miasteczko  Dub nad Moravou z dzielnicami Bolelouc i Tučapy, współpracując z gminą partnerską Leśnica, corocznie organizuje kilka działań kulturalnych i sportowych. Obie gminy działania te chcą poszerzyć o wspólne działania mające na celu  edukację środowiskową dzieci. Te działania będą przebiegały w ramach projektu „Ścieżki dydaktyczne  Bolelouc”.

Ścieżka dydaktyczna Bolelouc jest wykonana na terenie, który został przekształcony z pierwotnego wysypiska komunalnego na strefę wypoczynkową dla mieszkańców. Ścieżka dydaktyczna prowadzi przez bardzo ciekawy teren, który umożliwił stworzenie atrakcyjnego miejsca widokowego na cały areał i stworzenie miejsca wypoczynkowego nad jeziorem.

Wstęp na Ścieżkę Dydaktyczną będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób.

Kluczowe działanie projektu polega na stworzeniu  Ścieżki Dydaktycznej Bolelouc o tematyce opisującej występującą florę. Teren, który podzielono na cztery prawie płaskie powierzchnie z przylegającymi zboczami, rozdziela chodnik dla ścieżki dydaktycznej  o długości około 1 km. Chodnik wykonano poprzez położenie tłucznia na podłoże gliniane i następnie wysypano warstwę drobnego żwiru o grubości  5 cm.

Ściepżka obejmuje równie miejsce widokowe wokół którego jest drewniana sześciometrowa poręcz wykonana z drewnianych graniastosłupów i desek drewnianych. Wzdłuż ścieżki rozmieszczono ławeczki ze stołami służące do odpoczynku osób zwiedzających miejsce widokowe lub teren wokół jeziora. Cała ścieżka ma bezbarierowy wstęp, czyli mogą z niej bez problemu skorzystać również osoby niepełnosprawne.

Wzdłuż ścieżki rozmieszczono 10 tablic informacyjnych w języku czeskim i polskim. Na tablicach znajdują się  informacje na temat występującej flory. Przede wszystkim informacje o najbardziej atrakcyjnych gatunkach drzew liściastych i iglastych oraz roślinach i krzakach. Dzięki wspomnianym tablicom, ścieżka dydaktyczna jest doskonałą pomocą praktyczną w czasie zdobywania wiedzy dzieci i uczniów w dziedzinie flory i wychowania środowiskowego.

Drugim kluczowym działaniem projektu jest zorganizowanie wspólnego pobytu czeskich i polskich dzieci. Pobyt jest ukierunkowany na  tematykę wychowania środowiskowego i  przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych. Działania projektu zmierzają do wzmocnienia pozytywnego podejścia dzieci do obchodzenia się z przyrodą.  Wspólny pobyt ma na celu nauczyć dzieci rozróżniać i konkretnie nazywać poszczególne  gatunki drzew, jak również ma na celu pokazać im, w jaki sposób  mają odpowiednio obcować z  przyrodą, ponadto celem pobytu jest to, by dzieci rozbudowały swe słownictwo o nowe wyrazy, wykorzystały swoją fantazję i twórczość, przećwiczyły zmysły oraz pogłębiły stosunki przyjacielskie nawiązane podczas poprzednich działań realizowanych w minionych latach w ramach projektu Czesko-Polski Rok Kultury w gminie Dub nad Moravou. Pobyt dla 20 polskich dzieci z gminy Leśnica i 20 czeskich dzieci będzie tematycznie ukierunkowany, pogłębi już nawiązane stosunki międzyludzkie i wykorzystując ścieżkę dydaktyczną udzieli dzieciom wychowania w dziedzinie poznawania ogólnej ochrony przyrody i krainy. Pobyt polskich dzieci będzie w dniach  11 do 13 października 2013.

Walory ścieżki dydaktycznej Bolelouc mogą wykorzystać również szkoły, obozy letnie, domy dzieci i młodzieży itp. Ścieżka przedstawia doskonałą praktyczną pomoc podczas edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży.

Uroczyste otwarcie Ścieżki Dydaktycznej Bolelouc zaplanowano na sobotę 12 października 2013.

logocz (600 x 56).jpeg

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) „Překračujeme hranice“

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) „Przekraczamy granice”

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA