Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

UWAGA !!! PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY, FIRMY TRANSPORTOWE PRZEMIESZCZAJĄCE ZIEMNIAKI


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego, inspektorzy WIORiN prowadzą wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją kontrole na drogach, których tematem jest przemieszczanie ziemniaków.

W związku z powyższym przypomina się wszystkim podmiotom przemieszczającym ziemniaki o obowiązku zaopatrzenia przesyłki w odpowiednie niezbędne dokumenty:

Dla ziemniaków przemieszczanych na terenie kraju:

- oznakowanie, zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu,   na terenie którego ziemniaki były uprawiane  -  ziemniaki inne niż sadzeniaki,

   - paszport roślin - sadzeniaki ziemniaka.

Ponadto:

Dla ziemniaków przemieszczanych do innych państw członkowskich UE:

- Zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie w przemieszczanej partii bulw bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus - ziemniaki inne niż sadzeniaki i sadzeniaki ziemniaka.

Opole, 04.09.2013 r.

                                                                                                                                             Wojewódzki Inspektor

                                                                                                                                     Ochrony Roślin i Nasiennictwa

                                                                                                                                                      w Opolu

                                                                                                                                                   Izabela Kik

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA