Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Młodzieżowa Orkiestra Dęta


W dniach od 05.09.2013 do 08.09.2013 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica pod dyrekcją Klaudiusza Lisonia,  po raz kolejny wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Bösel 2013 w Bösel, w północnych Niemczech.

W konkursie finałowym młodzi muzycy zdobyli I miejsce w swojej kategorii i Grand Prix całego festiwalu. Najlepszym dyrygentem został Klaudiusz Lisoń, a biorące udział w festiwalu mażoretki „ La Bella” , zajęły II miejsce. Zwycięstwo orkiestry cieszy tym bardziej ,gdyż poziom festiwalu był wysoki a konkurencja wyrównana. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica wyprzedziła orkiestry z Polski , Chorwacji, Niemiec, Bułgarii i Holandii

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA