Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.


 

rozmiar: 1,40 KB pobrań: 1 data: 2012-01-05 15:10:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           Informuję o możliwości składania ofert cenowych na wykonanie oznakowania różnego rodzaju urządzeń i sprzętów zakupionych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim, w ramach projektu dofinansowanego z RPOWO. Treść oznakowania podano na załączonym wzorze. Oznakowanie powinno być wykonane w formie „naklejek” o wymiarach 10 x 5 cm, w ilości 130 szt.

Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Oferty można składać do dnia 19.09.2013 r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
pok. Nr 116.

Termin wykonania : 04.10.2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774639856.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

 

 

Nr umowy

RPOP.04.03.00-16-010/12-00

Beneficjent

Gmina Leśnica

Tytuł projektu

Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim

 

WZÓR OZNAKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTÓW  W FORMIE NAKLEJEK - w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA