Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 

rozmiar: 1,40 KB pobrań: 1 data: 2012-01-05 15:10:12

           Informuję o możliwości składania ofert cenowych na wykonanie tablicy pamiątkowej z kamienia naturalnego (granit) o wymiarach 60 cm (szer.) x 80 cm (wys.) cm i grubości min. 4 cm oraz zamontowanie jej na elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim.

Informacje jakie mają zostać wykonane na tablicy zostały podane w załączniku. Informacje te powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.

Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Oferty można składać do dnia 19.09.2013 r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
pok. Nr 116. Termin wykonania : 04.10.2013 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774639856.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

Nr umowy

RPOP.04.03.00-16-010/12-00

Beneficjent

Gmina Leśnica

Tytuł projektu

Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim

 

WZÓR TABLICY PAMIĄTKOWEJ - w załączniku

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA