Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Aktywność i kompetencje = Praca


Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie „Aktywność i kompetencje = Praca”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego .

W ramach projektu oferujemy:

DARMOWE SZKOLENIA zawodowe:

1.            Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.

2.            Kurs  „Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych”,

3.            Kurs „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”,

  • Kurs „Aktywne poszukiwanie pracy z modułem przedsiębiorczości”;
  • stypendia podczas trwania szkolenia;
  • catering w trakcie trwania szkolenia;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
  • udział w warsztacie „Kuźnia optymizmu”;
  • opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
  • pomoc w znalezieniu pracy;
  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • pomoc w założeniu własnej firmy i pozyskaniu  dofinansowania na jej prowadzenie;
  • coaching nastawiony na niwelację barier związanych z aktywnością zawodową i społeczną, odkrywanie potencjału i jego wykorzystanie;

PŁATNY STAŻ ZAWODOWY 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych :

•             gotowych do podjęcia zatrudnienia,

•             w wieku do 30 lat oraz osób które ukończyły 50 rok życia,

•             zamieszkujących  w województwie opolskim,

•             chętnych do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji. 

 

JPEGAktywność i kompetencje = Praca.jpeg

JPEGAktywność i kompetencje = Praca.jpeg

 

 

Informacje:

Fundacja Dla Dobra Publicznego

Ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 48 10 300, 77 483 40 53, www.fddp.pl

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA