Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

10-lecie partnerstwa z Crostwitz - 21.09.2013


 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA