Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU ŚLĄSKIM


rozmiar: 1,40 KB pobrań: 1 data: 2012-01-05 15:10:12

GMINA LEŚNICA  informuje, iż w dniu 27 września 2013 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn.

„WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU ŚLĄSKIM”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

Umowa o dofinansowanie nr : RPOP.04.03.00-16-010/12-00 z dnia 20.02.2013 r.

Oś priorytetowa

RPOP.04.00.00

Ochrona środowiska

Działanie

RPOP.04.03.00

Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA