Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Podpisanie umowy dotacyjnej na zakup sprzętu ratowniczego.


W dniu 7 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa w sprawie przekazania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy dotacji celowej na zakup zestawu do ratownictwa technicznego. Wysokość dotacji to kwota 16.000 zł. Umowę podpisali: w imieniu Gminy Łukasz Jastrzembski – Burmistrz, w imieniu Zarządu OSP w Leśnicy dh Robert Rusin – Prezes i dh Justyna Wojdyła – Skarbnik, w obecności dh Piotra Koszuckiego – Naczelnika OSP w Leśnicy. W zawartej umowie strony, mając na względzie zapewnienie i dalsze umocnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Leśnica, wyrażają wolę wspólnego finansowania zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy, składającego się z następujących urządzeń: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy teleskopowy. Zgodnie z umową wykonanie przez OSP zadania zakupu inwestycyjnego nastąpi w terminie do 31 grudnia 2013 r.

Całkowita wartość sprzętu wynosi około 65.000 zł. Prócz dotacji Gminy Leśnica, środki na ten cel OSP pozyskała z dofinansowania Związku OSP RP oraz subwencji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jerzy Wojtala

Kierownik Referatu SO

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA