Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Podpisanie układu partnerskiego z Gminą Hirschaid


logo.jpeg

W dniu 12 października 2013 r. w niemieckiej Gminie Hirschaid odbyła się bardzo ważna uroczystość – podpisanie „Aktu partnerstwa gmin Leśnica i Markt Hirschaid”. W tym wielkim wydarzeniu w sali Regnitzarena uczestniczyły delegacje z Gminy Ivancna Gorica ze Słowenii, Burmistrz Miasta Eppan z Włoch (południowy Tyrol) oraz z gminy Leśnica z Burmistrzem Łukaszem Jastrzembskim na czele.

Ponadto w uroczystości tej wzięli udział znamienici goście: Pani Monika Hohlmeier – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Thomas Silberhorn - Poseł do Bundestagu,  Dr Matthias Kneip z Niemiecko-Polskiego  Instytutu Darmstadt, Starosta Powiatu Bamberg  dr Günther Denzler, Marijke Mulder z Instytutu ds. Europejskich Partnerstw i Współpracy z Hürth.

Gminę Leśnica oprócz delegacji samorządowej reprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica pod przewodnictwem p. Klaudiusza Lisonia, która wspólnie z orkiestrą z Hirschaid odegrała hymn europejski oraz uświetniła swoim występem sobotnią uroczystość, a Studio Wokalne BIS wystąpiło na zakończenie naszej wizyty w Hirschaid.

Leśnickim akcentem w Hirschaid jest również wystawa obrazów powstałych podczas dotychczasowych plenerów malarskich z Góry Św. Anny, która trwać będzie do końca października w Ratuszu Miasta Hirschaid.

PDFInformacja z Hirschaid DE.pdf

PDFSprawozdanie DE.pdf

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA