Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zaproszenie na Spotkanie Konsultacyjne.


Logotyp pomoc techniczna (590 x 69).jpeg

Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie konsultacyjne poświęcone opracowywanej przez Firmę EU - Consult Sp. z o.o. delimitacji (ustalenia przebiegu) granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), do którego należy gmina Leśnica.

Spotkanie odbędzie się 29 października 2013 r. w godz. 14.00 - 15.30 w sali im. Huberta Kurzała
w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

Celem spotkania jest zaprezentowanie sposobu prac nad delimitacją (ustaleniem przebiegu) oraz poznanie opinii szerokiego grona odbiorców w zakresie:

  1. prezentacji metodologii badań dotyczących delimitacji (ustalenia przebiegu) granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego,
  2. prezentacji wstępnych wyników badań ankietowych.

Informujemy, że spotkanie konsultacyjne będzie miało charakter prezentacji oraz dyskusji.

Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu!

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA