Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Oferta dodatkowych zajęć w przedszkolach gminnych realizowana od listopada 2013r.


Przedszkola gminne realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w ramach której w każdym oddziale prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W celu wzbogacenia edukacji przedszkolnej oraz aby sprzyjać harmonijnemu rozwojowi wielu sfer życia dziecka proponujemy organizację dodatkowych zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.

We wszystkich placówkach odbywać się będzie nauka języka angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a ponadto 1 godzina tygodniowo, do wyboru, zajęć: plastycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych lub rytmicznych w zależności od oferty danej placówki biorąc pod uwagę zainteresowania wychowanków i predyspozycje nauczycieli.

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej

 

Opłata:

 • Koszty związane z zatrudnieniem nauczyciela realizującego nauczanie w ramach dodatkowych zajęć pokrywa Gmina Leśnica.
 • Rodzic ponosi opłatę w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę wykraczającą poza podstawę programowa wychowania przedszkolnego

 

Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe w przedszkolach gminnych:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raszowej

 • Język angielski, prowadząca Pani J.  Stożek
 • Zajęcia teatralne dla grupy I, prowadząca: Pani A. Rygol
 • Zajęcia plastyczne dla grupy II, prowadząca  Pani M. Bloch

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny  w Zalesiu Śląskim

 • Język  angielski prowadząca: Pani I . Banaś
 • Zajęcia z rytmiki dla grupy 3-4 latków prowadząca: Pani K. Borguś
 • Zajęcia taneczne dla grupy 5-6 latków prowadząca : Pani J. Projzner

 

 

O/ Z Lichynia

 • Język  angielski prowadząca: Pani I . Banaś
 • Zajęcia taneczne prowadząca: Pani M. Kwoczała

 

Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska
 • Zajęcia z rytmiki prowadząca: B. Strokosz
 • Zajęcia taneczne prowadząca: K. Plachetka
 • Warsztaty teatralne prowadząca: K. Plachetka
 • Koło plastyczne prowadząca: J. Szymczak

 

O/ Z Kadłubiec

 • Koło sportowe prowadząca: Pani B. Kolendo
 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska

 

 

O/Z Dolna

 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska
 • Zajęcia taneczne prowadząca: Pani M. Jelito

 

O/Z  Góra Św. Anny

 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska
 • Warsztaty teatralne prowadząca: Pani J. Zdunek

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA