Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zaproszenie na Spotkanie Konsultacyjne.


Logotyp pomoc techniczna (590 x 69).jpeg

 

Zapraszamy osoby zainteresowane na kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone opracowywanej przez Firmę EU - Consult Sp. z o.o. delimitacji (ustalenia przebiegu) granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), do którego należy gmina Leśnica.  

                                                                                                                                                                                                                         W związku z zakończeniem prac związanych z przeprowadzeniem analiz, badan i diagnoz w celu wyznaczenia granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF) zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 9 grudnia 2013 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „Koźle” (Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 10).

Delimitacja granic obszaru funkcjonalnego przeprowadzona została w ramach projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w „Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Bardzo liczymy na Państwa obecność oraz aktywny udział w spotkaniu, gdyż współpraca w ramach subregionu będzie miała kluczowe znaczenie w procesie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA