Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Brązowy Krzyż Zasługi dla dh Maksymiliana Tomanka


W dniu 28 listopada 2013 r. Brązowym Krzyżem Zasługi udekorowany został dh Maksymilian Tomanek, długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej  w Łąkach Kozielskich. Odznaczenie wręczył Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski, w obecności Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Ryszarda Golly – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy oraz Bernarda Smandzich – Wiceprezesa OSP i sołtysa w Łąkach Kozielskich.

Druh Maksymilian Tomanek do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach Kozielskich wstąpił w 1952 r. Ukończył kursy operatora i dowódcy sekcji OSP. Jako czynny strażak uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w 1997 r. w akcji powodziowej na Śląsku Opolskim. Przez 28 lat pełnił funkcję Sekretarza OSP. Prowadząc dokumentację OSP wykazał się w tym zakresie niezwykłą solidnością i starannością. Społecznie wykonał wiele prac konserwatorskich i porządkowych przy obiekcie remizy strażackiej. Za swoją sumienną pracę i zalety charakteru cieszy się wielkim uznaniem i autorytetem wśród członków OSP i mieszkańców Łąk Kozielskich. W 2001 r. nadano mu godność członka honorowego OSP w Łąkach Kozielskich.

Za osiągnięcia w społecznej działalności na rzecz OSP i ochrony przeciwpożarowej wyróżniony został wieloma odznaczeniami Związku OSP, m. in. Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Odznaczonemu gratulujemy.

Jerzy Wojtala
Kierownik Referatu SO

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA