Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zarządzenie Nr 0050.310.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych


Niniejsze ogłoszenie zostało również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), w dziale Akty prawne -> Zarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014.

Zarządzenie Nr 0050.310.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych.pdf

DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego.docx

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA