Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Plan imprez kulturalnych na 2014 rok


Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie gminy Leśnica, zaplanowanych do realizacji w roku 2014. Plan ten został przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli i Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.

PDFKalendarz imprez kulturalnych zaplanowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa w gminie Leśnica w 2014.pdf

PDFKalendarz imprez kulturalnych Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji na 2014.pdf

PDFKalendarz imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i regionalnym na 2014.pdf

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA