Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zaszczep w sobie chęć szczepienia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich informuje, iż została przygotowana ogólnopolska akcja pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Akcja jest skierowana do środowisk medycznych, ale i pozamedycznych, w tym szczególnie do rodziców i opiekunów dzieci, a jej celem jest m.in. wskazanie korzyści wynikających ze szczepień oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania chrobom zakaźnym.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie akcji www.szczepienia.gis.gov.pl.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA