Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ŚMIERĆ BURMISTRZA ZDZIESZOWIC DIETERA JOSEFA PRZEWDZINGA


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Burmistrza Zdzieszowic Dietera Josefa Przewdzinga.

Łącząc się w smutku z Rodziną oraz wspólnotą samorządową pragniemy złożyć wszystkim najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Gmina Zdzieszowice straciła bardzo dobrego gospodarza, a my samorządowcy godnego partnera we współpracy - wspaniałego czlowieka.

Z wyrazami współczucia

Burmistrz Leśnicy

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA