Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

WSPARCIE GMINY LEŚNICA DLA POLICJI


19 lutego 2014 r. p.o. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Sebastian Maj podpisał porozumienie z Burmistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 5 000 złotych na dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy Leśnica.

Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą miały miejsce na terenie gminy o różnych porach dnia, w miejscach uznanych, czy wskazanych przez mieszkańców za szczególnie zagrożone. Policjanci dodatkowe patrole będą wykonywać w czasie wolnym od służby.

Porozumienie z Policją.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA