Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

INFORMACJE ZE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZYSTY REGION


Z informacji otrzymanych ze Związku Międzygminnego "Czysty Region" wynika, że część właścicieli posesji z gminy Leśnica nie złożyła deklaracji z powodu np. przebywania na stałe za granicą. W tym przypadku właściciel nieruchomości zobligowany jest do złożenia deklaracji  „zerowej".

W momencie pobytu urlopowego właściciel posesji ma możliwość zamówienia tzw. USŁUGI DODATKOWEJ, w ramach której odebrane zostaną z posesji nieczystości.

Osobą odpowiedzialną za usługi dodatkowe w Związku Międzygminnym „Czysty Region” jest p. Natalia Wójcik tel. 77 4461194, email: .

W pozostałych sprawach dotyczących odbioru śmieci należy się kontaktować z p. Katarzyną Kochan tel. 77 4461070, email: .

Kubły na śmieci.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA