Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

KONKURS PN. OTWÓRZ SZULFADĘ I WOJNA ŚWIATOWA W RODZINNYCH PAMIĄTKACH I WSPOMNIENIACH


Konkurs „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku”

Już dzisiaj rusza konkurs „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku” organizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemiecki we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Ideą konkursu jest upamiętnienie 100-ej rocznicy wydarzeń I wojny światowej i co za tym idzie zwrócenie uwagi na zanikającą pamięć społeczeństwa na ten temat i często zawiłe losy rodzin Górnego Śląska.

Konkurs ten ma na celu zebranie wszelkich pamiątek i wspomnień rodzinnych obrazujących szeroko pojętą historię, wydarzenia i kulturę tamtych lat. Poprzez pamiątki rozumiane są wszystkie przedmioty, symbole, a także spisane doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia odnoszące się w bezpośredni lub też pośredni sposób do tego okresu.

Powyższy projekt skierowany jest do trzech grup wiekowych: 13-15; 16-19; i wzwyż.

Forma nadsyłanych prac konkursowych to zdjęcia lub skany fotografii, pamiątek (np.: list, fotografia, pamiętnik, przedmioty militarne, rysunek, muzyka, rzeźba itp.) wraz z historią/opisem obiektu. Prace konkursowe należy wysłać na adres haus@haus.pl bądź nadesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na poniżej wskazany adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice  (z dopiskiem „Konkurs: Otwórz szufladę”)          

Termin nadsyłania prac mija 16 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego!).

Z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną bezpośrednio przez organizatora.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.haus.pl.

Kontakt:

Natalia Kuczera, tel. 32 461 20 70, faks: 32 461 20 71, e-mail: haus@haus.pl

PDFRegulamin konkursu.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA