Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


Remondis Opole Sp. z o.o. informuje, że Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - MPSZOK – zostaną zorganizowane według poniższego harmonogramu:

Miejscowość

Lokalizacja

Data

Godziny ustawienia

Leśnica

Parking przy Urzędzie Miejskim

05.04.2014

8.00 -16.00

Raszowa

Parking przy kościele, ul. Kościelna

12.04.2014

8.00 -16.00

Zalesie Śląskie

Obok OSP na ul. Św. Jadwigi

19.04.2014

8.00 -16.00

W MPSZOK-ach przyjmowane będą nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (prócz powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej) w zakresie:

  • odpady surowcowe (tzw. suche),
  • szkło opakowaniowe,
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA