Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ochrony pszczół.


W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Główny Inspektor przypomina, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na:

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

  • dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

  • niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

  • wykonywane zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;

  • przestrzeganie okresów prewencji;

  • niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

    Równocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o zgłaszanie do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przypadkach upadków pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

JPEGrolniku_nie _zabijaj.jpeg

 

JPEGrolniku_sadowniku.jpeg

 

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA