Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ZNANY I NIEZNANY EUROREGION PRADZIAD


Gmina Leśnica informuje, że na wyjazd do Czech w ramach projektu „Znany i nieznany Euroregion Pradziad” nr PL.3.22/3.3.07/13.04085 realizowanego z Funduszu Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pozostały jeszcze wolne miejsca.

W związku z powyższym przedłużamy czas zgłaszania uczestnictwa w projekcie do dnia 9 maja 2014 r.

Zapraszamy do udziału wszystkie chętne osoby z gminy Leśnica bez limitu wieku i miejscowości.

O kolejności przyjęcia zgłoszenia decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf

PDFRegulamin rekrutacji i udziału w projekcie Znany i nieznany Euroregion Pradziad.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA