Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Jubilatka


Zastępca Burmistrza Leśnicy Pan Andrzej Iwanowski, odwiedził jubilatkę - Panią Marię Winkler mieszkankę Lichyni, która 3 maja 2014 r. obchodziła 90-tą rocznicę urodzin. Oprócz życzeń solenizantka otrzymała kwiaty oraz okolicznościowy kosz z owocami i słodyczami. Do życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności dołączają się także wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego  w Leśnicy. Szanowna Jubilatka otrzymała także gratulacje i słodycze, które  w imieniu Starosty Strzeleckiego wręczył Radny Powiatu Strzeleckiego Pan Waldemar Bednarek.

Winkler Maria.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA