Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

"Opolskie Kwitnące 2014"


Zarząd Województwa Opolskiego już po raz kolejny ogłosił konkurs dla mieszkańców, gmin miejskich i wiejskich oraz podmiotów z województwa opolskiego pn. "Opolskie Kwitnące 2014".

Celem konkursu "Opolskie Kwitnące 2014" jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim.

Konkurs realizowany jest w ramach Planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego "Opolskie Kwitnące" i ma za zadanie zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i życia.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

-"Najpiękniej ukwiecona wieś",

-"Obiekt prywatny",

-"Obiekt dostępności publicznej",

a rozstrzygany na szczeblu wojewódzkim.

Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu są doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na wzrost świadomości ekologicznej.

 

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO do 6 czerwca 2014 r.

 

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu "Opolskie kwitnące 2014" przesyłam w załączeniu,


DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU zal nr 1.doc

DOCregulamin.doc

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Z poważaniem

Aneta Wieszala

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, ul. Żeromskiego 3

tel. 77 44 293 47; fax 77 44 293 40

 

 

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA