Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP


Na boisku w Łąkach Kozielskich odbyły się 22 czerwca 2014 r. coroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Przystąpiły do nich wszystkie działające w gminie jednostki, tj. OSP Czarnocin, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, Wysoka i OSP Zalesie Śląskie. Ogółem w czterech grupach wiekowych konkurowany 22 zespoły. W strażackim dwuboju składającym się ze sztafety i rozwinięcia bojowego we wszystkich kategoriach zwyciężyły drużyny OSP w Raszowej.

W kategorii seniorów zawody rozegrano wg Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP popularnie nazywanego polskim „na mokro”. W grupie „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze poza zasięgiem rywali była OSP w Raszowej, która zajęła I, II i III miejsce, chociaż czwarta w klasyfikacji OSP Zalesie Śląskie I miejsce na podium przegrała tylko o 0,1 sekundy.  W grupie „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze rywalizacja była bardziej wyrównana. Jednakże w końcowym rozrachunku najlepsza okazała się OSP w Raszowej wyprzedzając drugą w klasyfikacji OSP w Zalesiu Śląskim.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP współzawodniczyły w oparciu o międzynarodowy Regulamin CTIF. Zarówno w grupie dziewcząt jak i chłopców zwyciężyły drużyny OSP w Raszowej. Drugie miejsca przypadły MDP OSP w Zalesiu Śląskim. W grupie MDP chłopców na trzeciej pozycji znalazła się OSP w Leśnicy.

Nagrodzono wszystkie zespoły uczestniczące w zawodach. Puchary, medale i nagrody rzeczowe dla MDP oraz dyplomy wręczyli Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy, dh Ryszard Golly – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP i sędzia główny zawodów st. kpt. Damian Glik z KP PSP w Strzelcach Opolskich. Nagrody ufundowali Bank Spółdzielczy w Leśnicy i Gmina Leśnica. Na koniec zawodów uczestników poczęstowano tradycyjną strażacką grochówką.

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja zawodów. Z obowiązków gospodarza wzorowo wywiązały się jednostki OSP Lichynia i OSP Zalesie Śląskie. Osobisty wkład pracy w przygotowanie obiektu boiska do zawodów miał druh Bernard Smandzich – Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, a zarazem sołtys wsi Łąki Kozielskie. Funkcję komendanta zawodów pełnił Komendant M-G ZOSP RP w Leśnicy dh Joachim Nowak. Starty oceniała komisja powołana rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich pod przewodnictwem st. kpt. Damiana Glik. Dopisała licznie przybyła na zawody publiczność, która z zainteresowaniem obserwowała zmagania strażaków.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

GRUPA „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze

 1.  

OSP Raszowa I

94,10 pkt

 1.  

OSP Raszowa III

101,66 pkt

 1.  

OSP Raszowa II

110,66 pkt

 1.  

OSP Zalesie Śląskie I

110,76 pkt

 1.  

OSP Zalesie Śląskie II

113,31 pkt

 1.  

OSP Czarnocin

123,94 pkt

 1.  

OSP Łąki Kozielskie

124,63 pkt

 1.  

OSP Wysoka

131,03 pkt

 1.  

OSP Lichynia

137,82 pkt

 1.  

OSP Leśnica

168,40 pkt

GRUPA „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze

 1.  

OSP Raszowa

120,79 pkt

 1.  

OSP Zalesie Śląskie

126,90 pkt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców

 1.  

MDP OSP Raszowa I

1036,62 pkt

 1.  

MDP OSP Zalesie Śląskie II

1015,81 pkt

 1.  

MDP OSP Leśnica

983,57 pkt

 1.  

MDP OSP Lichynia

952,41 pkt

 1.  

MDP OSP Raszowa II

934,57 pkt

 1.  

MDP OSP Wysoka

927,28 pkt

 1.  

MDP OSP Zalesie Śląskie I

920,91 pkt

 1.  

MDP OSP Łąki Kozielskie

899,72 pkt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt

 1.  

MDP OSP Raszowa

1029,07 pkt

 1.  

MDP OSP Zalesie Śląskie

1023,56 pkt

Jerzy Wojtala

Kierownik Referatu SO

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA